Pravni osvrt

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova je opšti pravni akt koji mora imati svaki poslodavac koji zapošlјava više od 10 zaposlenih. Pravilnik donosi poslodavac samostalno, a zakonom nije predviđena njegova obaveza da se prilikom donošenja ili izmena savetuje sa sindikatom ili radnicima. Međutim, zbog praktičnog...