Istorijat

ROZA Udruženje za radna prava žena zvanično je formirano u julu 2015. godine, dok je prethodno funkcionisalo kao ženska sekcija Pokreta Ravnopravnost iz Zrenjanina. Potreba za nastankom ovakvog udruženja javila se i iz datog lokalnog i nacionalnog konteksta, u kom se radna prava žena krše intenzivnije nego radna prava muškaraca, ali i iz ličnih razloga. Osnivačice Udruženja, kao i članice koje su se kasnije pridružile, i same su bile žrtve različitih oblika kršenja radnih prava. Ne pristajući na dalju viktimizaciju, mobing i diskriminaciju, aktivistkinje ROZE su se opredelile da preuzmu aktivnu ulogu u društvu i izgrade bezbednu sredinu za druge radnice, gde mogu da dele svoja iskustva i solidarno rade na rešenjima svojih problema.

Centralna aktivnost od samog početka rada ove organizacije je takozvana Grupa za podršku. Putem Grupe za podršku, radnice se obraćaju aktivistkinjama ROZE povodom problema sa kojima se suočavaju na radnom mestu, a aktivistkinje, u skladu sa svojim kapacitetima i u skladu sa datim problemima, pokušavaju da im pomognu da dođu do konkretnih rešenja.

Članice ROZE, shvatajući da ženska i radnička borba nisu izolovane od ostatka društvenog konteksta, aktivno se priključuju brojnim drugim društveno relevantnim aktivnostima. Proteklih godina učestvovale su na brojnim protestima, skupovima, tribinama, okruglim stolovima, seminarima i drugim dešavanjima.