Pravni osvrt

Radno vreme je vremenski period u kome je zaposleni dužan, odnosno raspoloživ da obavlja poslove prema nalozima poslodavca, na mestu gde se poslovi obavljaju, u skladu sa zakonom. Puno radno vreme je radno vreme koje traje 40 sati nedeljno. Kolektivnim...

Poslodavac može ponuditi zaposlenom izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora o radu), a naročito: • radi premeštaja zaposlenog na drugi odgovarajući posao kod istog poslodavca • radi premeštaja zaposlenog u drugo mesto rada kod istog poslodavca • radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca • ako je zaposlenom koji je...

Radni odnos na neodređeno vreme je radni odnos čije trajanje nije unapred određeno. Ova vrsta radnog odnosa može prestati zbog nekog od Zakonom propisanih razloga u Zakonom propisanoj proceduri. Radni odnos na određeno vreme je radni odnos čije je trajanje unapred određeno, vremenski ograničeno. Može...

Uporedni zaposleni je lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca korisnika i koje obavlja identične ili istovrsne poslove kao ustupljeni zaposleni. Uslovi rada za oba zaposlena trebalo bi da budu identični, mada Zakon ovo nije dosledno izveo. Ukoliko nema uporednog zaposlenog, pa ne može...

Rad preko agencija za iznajmljivanje radnika Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o agencijskom zapošlјavanju ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019), koji se primenjuje od 01.03.2020. godine (u dalјem tekstu: Zakon), a Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je Pravilnik o uslovima za...

Dana 15.03.2020. godine, u „Sl. glasniku RS“ br.29/2020, objavlјena je Odluka o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji RS, a zbog epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Nakon toga usledio je niz odluka nadležnih državnih organa kojima se bliže uređuju prava i obaveze fizičkih i pravnih...

U prethodnom tekstu započeli smo analizu sadržine ugovora o radu, koju sad nastavljamo. 5.Vrsta radnog odnosa Potrebno je naznačiti da li se ugovor o radu zaključuje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno ili određeno vreme. Ako se radni odnos zasniva na određeno vreme, potrebno je navesti osnov...

U radnom zakonodavstvu Republike Srbije, prema pravnom osnovu po kom rade kod poslodavca, razlikuju se dve kategorije radnika – zaposleni i radno angažovana lica. Zaposleni je fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca, na osnovu zaklјučenog ugovora o radu. Radno angažovano lice je...

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu, koji zaklјučuju zaposleni i poslodavac. Ugovor o radu mora se zaključiti pre stupanja zaposlenog na rad, a zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa tek od dana stupanja na rad. Ugovor o radu zaklјučuje se u pisanom...