Aneks ugovora o radu

Aneks ugovora o radu

Poslodavac može ponuditi zaposlenom izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora o radu), a naročito:
• radi premeštaja zaposlenog na drugi odgovarajući posao kod istog poslodavca
• radi premeštaja zaposlenog u drugo mesto rada kod istog poslodavca
• radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca
• ako je zaposlenom koji je višak obezbedio neku od mera za zapošljavanje
• radi promene elemenata za utvrđivanje zarade i drugih primanja zaposlenog, ako su ti elementi navedeni u ugovoru o radu.
Da bi se zaposlenom mogao ponuditi aneks ugovora o radu zbog slučaja koji nije predviđen Zakonom, taj slučaj mora biti predviđen kolektivnim ugovorom/pravilnikom o radu i ugovorom o radu.
Poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi predlog aneksa ugovora i pismeno obaveštenje o razlozima ponuđenih izmena, posledicama koje bi zaposleni mogao da trpi ako ne potpiše aneks (otkaz ugovora o radu), kao i o roku u kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi (najmanje 8 radnih dana).
Ako zaposleni ne potpiše aneks ugovora o radu u ostavljenom roku, poslodavac mu može dati otkaz. Zaposleni tad može, u sudskom postupku povodom otkaza, osporavati zakonitost aneksa. Ako zaposleni potpiše aneks ugovora, ima pravo da pred sudom osporava zakonitost aneksa.
Procedura koja prethodi potpisivanju aneksa ugovora o radu ne mora se primeniti:
• ako izmenu ugovora o radu traži zaposleni ili
• ako se menjaju podaci iz ugovora o radu kojima se ne menjaju uslovi rada (lični podaci zaposlenog, podaci poslodavca i sl.).

piše: Željka Jorgić Đokić
za ROZA-Udruženje za radna prava žena
uz podršku Rekonsstrukcija ženski fond

No Comments

Post A Comment