Arhiva

ASTRA je, 12. februara 2018. godine, u Beogradu, organizovala tribinu na temu trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije u kontekstu sveukupnog stanja na tržištu rada u Srbiji i „dozvoljenih“ i „nedozvoljenih“ oblika eksploatacije. Govornici/ce na tribinu su bili: Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Milica Lupšor, ROZA...

U prostorijama Saveza samostalnih sindikata u Zrenjaninu održana je tribina povodom Svetskog dana dostojanstvenog rada. 7.oktobra se širom sveta obeležava Svetski dan dostojanstvenog rada. Obeležavajući ovaj datum, sindikati posebno žele da ukažu na model globalnih lanaca snabdevanja koji dominira svetskom ekonomijom, podstiče eksploataciju i nejednakost, slabi...

Da li ćemo dozvoliti da naša deca uskoro postanu još jeftinija radna snaga od roditelja, koji već rade za mizerne plate? plate? juna 2017 Gotovo neprimetno prošla je javna rasprava o Nacrtu zakona o dualnom obrazovanju. Tri događaja, u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, po mišljenju predlagača...

Beogradski glas – Kada bi se o zaposlenosti i radnim pravima žena u Srbiji prosuđivalo na osnovu izjava ljudi iz vlasti i odredaba iz radnog zakonodavstva, moglo bi se zaključiti da je situacija sasvim dobra. Naime, nadležni godinama tvrde da je zaposlenost u zemlji, pa...

Da bi odeća i obuća stigla do blještavih šoping-molova, radnice u pojedinim zagušljivim fabrikama u Srbiji doslovno padaju u nesvest. I sve to za minimalac, a ponekad ni toliko. „Leti nije hteo da dozvoli korišćenje rashladnih uređaja, pa je u hali bio pakao, a zimi nije...