informacije Tag

Udruženje Roza za radna prava žena iz Zrenjanina je objavilo publikaciju „Šta treba da znaš pre izlaska na tržište rada? Radna prava za mlade“. Ovaj prošireni priručnik sadrži brojne korisne informacije o zapošljavanju mladih. U publikaciji se navodi da mladi pri ulasku na tržište rada najčešće...