Magazin na Prvom: Kršenje radnih prava-ogromna nepoznanica za mlade na tržištu rada

Magazin na Prvom: Kršenje radnih prava-ogromna nepoznanica za mlade na tržištu rada

Iako tokom školovanja, u samoj školi ili van nje, na neki drugi način , mladi nauče kako treba da napišu radnu biografiju ili kako da razgovaraju na sastanku sa poslodavcem koji odlučuje o zaposlenju, oni su gotovo u potpunosti i neinformisani i nenaučeni o tome koja su njihova prava u trenutku izlaska na tržište rada. Štaviše, mnogi medju njima ne znaju šta je to rad na neodredjeno vreme niti umeju da naprave razliku izmedju radne angažovanosti i zaposlenosti. Moguće da je najporaznije što ogromna većina mladig ne pokazuje zainteresovanost za upoznavanje sa radnim pravima, ali se to promeni kada dodju u priliku da čuju primere kršenja tih prava u praksi. Sve ovo su samo neki od zaključaka velike studije “Šta treba da znaš pre izlaska na tržište rada- unapredjenje položaja mladih”, koju je posle trogodišnjeg rada- istraživanja i radionica u srednjim stručnim školama u celoj Srbiji, upravo objavilo Udruženje za radna prava žena ROZA u Zrenjaninu. Teodora Gavrilović, menadžerka Programa za mlade u tom udruženju upoznaće nas i sa ostalim rezultatima, zaključcima i preporukama studije i objasniće zašto je uvodjenje nastavne jedinice ili predmeta o radnim pravima u programe posebno srednjih stručnih škola od presudne važnosti za budući bolji položaj mladih, a posebno devojaka, na tržištu rada.

U Magazinu na Prvom i o:

-programu podrške lokalnim samoupravama Niš i Preševo za razvoj ženskog preduzetništva na čemu će raditi Stalna konferencija gradova i opština uz pomoć Vlade Švedske;

-najavljenoj erupciji vulkana Fagradalsfjal i potencijalnim posledicama na život na Islandu, u Evropi i svetu;

– o završetku obnove Muzeja Jugoslavije u Beogradu

-i promociji zbirke pesama Anice Petrović koja na izvestan način slavi stogodišnju tradiciji pekarstva porodice Petrović u Zemunu i legendarnog Savu Petrovića po kome se i danas zove najpopularniji domaći hleb.

Sa vama- Elizabeta Apsenović.

 

Teodora Gavrilović ROZA-Udruženje za radna prava žena : 11:15s-28:19s

Izvor:https://www.rts.rs/radio/radio-beograd-1/5313235/krsenje-radnih-prava—ogromna-nepoznanica-za-mlade-na-trzistu-rada-.html

 

No Comments

Post A Comment