Radni odnos na određeno i neodređeno vreme

Radni odnos na određeno i neodređeno vreme

Radni odnos na neodređeno vreme je radni odnos čije trajanje nije unapred određeno. Ova vrsta radnog odnosa može prestati zbog nekog od Zakonom propisanih razloga u Zakonom propisanoj proceduri.
Radni odnos na određeno vreme je radni odnos čije je trajanje unapred određeno, vremenski ograničeno. Može se zasnovati samo iz Zakonom propisanih, objektivnih razloga, koji su opravdani rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja.
Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme sa istim zaposlenim najduže 24 meseca, a po isteku tog roka, ne može sa istim zaposlenim ponovo zasnovati radni odnos na određeno vreme (bez obzira da li su u pitanju isti ili drugi poslovi), već samo na neodređeno vreme.
U pet situacija radni odnos na određeno vreme može trajati duže od 24 meseca:
radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog – do njegovog povratka
za rad na projektu čije je vreme unapred određeno – do završetka projekta
sa stranim državljaninom – do isteka roka na koji je izdata dozvola za rad
za rad kod novoosnovanog poslodavca (registracija nije stariji od 1 godine) – do 36 meseci
sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do 5 godina – do ispunjenja uslova.
Kad je zaposleni na određeno vreme radio na zameni, na projektu ili kad je u pitanju strani državljanin, poslodavac može ponovo da ga angažuje zaključivanjem novog ugovora na određeno vreme, po istom ili drugom osnovu.
Radni odnos na određeno vreme prestaje protekom ugovorenog vremena, odnosno nastupanjem predviđenog uslova. Nema otkazne procedure, već poslodavac samo donosi deklarativno rešenje o otkazu.
Ako ugovorom o radu nije određeno vreme trajanja ugovora, smatra se da je zaključen ugovor o radu na neodređeno vreme.
Ako poslodavac sa zaposlenim zaključi ugovor o radu na određeno vreme suprotno Zakonu ili ako zaposleni nastavi da radi kod poslodavca najmanje 5 radnih dana po isteku vremena na koje je ugovor o radu na određeno vreme zaključen, radni odnos na određeno vreme prerasta u radni odnos na neodređeno vreme. Ove činjenice utvrđuju se u sudskom postupku.

piše: Željka Jorgić Đokić
za ROZA-Udruženje za radna prava žena
uz podršku Rekonstrukcija ženski fond

No Comments

Post A Comment