Agencijski rad 2

Agencijski rad 2

Uporedni zaposleni je lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca korisnika i koje obavlja identične ili istovrsne poslove kao ustupljeni zaposleni. Uslovi rada za oba zaposlena trebalo bi da budu identični, mada Zakon ovo nije dosledno izveo. Ukoliko nema uporednog zaposlenog, pa ne može doći do direktnog poređenja, Zakon predviđa da postoji pretpostavljeni uporedni zaposleni, tj. lice koje ima istu vrstu obrazovanja/stručne spreme,odnosno druge kvalifikacije (potrebnu specijalizaciju, radno iskustvo, i slično). Zakon ne daje odgovor na pitanje šta će se dogoditi ukoliko kod posldoavca korisnika nema ni pretpostavljenog uporednog zaposlenog, što nije nerealna mogućnost imajući u vidu da postoje manji poslodavci kojima će određeni obrazovni (stručni) profil radnika biti potreban samo prilikom inicijalnog pokretanja posla (naprimer, stručnjak informacionih tehnologija koji postavlja internet prezentaciju, ili unutrašnju računarsku mrežu) ili incidentno, jednom u dužem vremenskom periodu (na primer, građevinski inženjer specijalizovan za izvođenje specifičnih radova).
Poslodavac korisnik mora biti registrovan na teritoriji Srbije, što podrazumeva da agencije nemogu ustupati zaposlene stranim pravnim licima i preduzetnicima, koji nisu registrovani u Srbiji, bez obzira na to da li se rad odvija u Srbiji ili ne.
Ugovor o ustupanju zaposlenog ne može se zaključiti:
1. za zamenu zaposlenog kod poslodavca korisnika kod kog je organizovan štrajk, osim ako zaposleni koji je određen da radi za vreme štrajka radi obezbeđivanja minimuma procesa rada odbije da radi
2. za obavljanje poslova na kojima je poslodavac korisnik utvrdio višak zaposlenih u roku utvrđenom Zakonom o radu (3 meseca)
3. radi ustupanja zaposlenog drugoj Agenciji–nema podustupanja
4. na poslovima sa povećanim rizikom na kojima je kod poslodavca korisnika uvedeno skraćeno radno vreme ili beneficirani radni staž
5. na radnim mestima državnih službenika Republike Srbije i službenika u jedinicama lokalne samouprave i autonomne pokrajine
6. u slučajevima kada je zakonom za poslodavca korisnika propisana obaveza sprovođenja javnog konkursa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme.
Osim ovih taksativnih, Zakon sadrži i jednu generalnu zabranu ustupanja zaposlenih – zakonom ili kolektivnim ugovorom može da se zabrani, odnosno ograniči korišćenje rada preko Agencija iz opravdanih razloga koji se zasnivaju na opštem interesu, a posebno u cilju zaštite upućenih zaposlenih, bezbednosti i zdravlja na radu, sprečavanja poremećaja na tržištu rada i sprečavanja zloupotreba.
Maksimalan broj ustupljenih zaposlenih kod poslodavca korisnika određen je kroz nekoliko zakonskih odredaba. Najpre se određuje da ukupan broj ustupljenih zaposlenih u radnom odnosu na određeno vreme ne može biti veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca korisnika, a potom su predviđeni posebni uslovi za poslodavce korisnike koji imaju manje od 50 zaposlenih:
• jednog ustupljenog zaposlenog ako ima od 2 do 9 zaposlenih
• dva ustupljena zaposlena ako ima od 10 do 19 zaposlenih
• tri ustupljena zaposlena ako ima od 20 do 29 zaposlenih
• četiri ustupljena zaposlena ako ima od 30 do 39 zaposlenih
• petustupljenihzaposlenihakoimaod 40 do 49 zaposlenih.
Međutim, u daljim odredbama poništavaju se sva ograničenja ukoliko su ustupljeni zaposleni u radnom odnosu u agenciji na neodređeno vreme!!! To znači da poslodavac korisnik može imati i 100% iznajmljenih zaposlenih. Ovo rešenje je protivno prirodi postojanja instituta ustupljenog zaposlenog. Sama ideja da poslodavac može imati i 100% ustupljenih zaposlenih bez i jednog svog zaposlenog, dovodi u pitanje čitav niz zakonskih rešenja (npr.institut uporednog zaposlenog, kao i ostvarivanje kolektivnih prava kod tog poslodavca). Radni odnos na neodređeno vreme nije nikakva protivteža, još manje garancija da u takvoj situaciji radna prava ustupljenih zaposlenih neće biti ugrožena.
Ustupljeni zaposleni:
• računaju se u ukupan broj zaposlenih kod poslodavca korisnika pri utvrđivanju ispunjenosti uslova za određivanje predstavnika zaposlenih
• može biti član sindikata i u Agenciji i kod poslodavca korisnika
• može da učestvuje u štrajku koji se organizuje kod poslodavca korisnika.

piše: Željka Jorgić Đokić
za ROZA-Udruženje za radna prava žena
uz podršku Rekonstrukcija ženski fond

No Comments

Post A Comment