Tribina „Od dozvoljenog do nekažnjavanog-radna eksploatacija u Srbiji“

Tribina „Od dozvoljenog do nekažnjavanog-radna eksploatacija u Srbiji“

ASTRA je, 12. februara 2018. godine, u Beogradu, organizovala tribinu na temu trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije u kontekstu sveukupnog stanja na tržištu rada u Srbiji i „dozvoljenih“ i „nedozvoljenih“ oblika eksploatacije.

Govornici/ce na tribinu su bili:

Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union

Milica Lupšor, ROZA – Udruženje za radna prava žena Zrenjanin

Isidora Petrović, saradnica ASTRE

Ivana Radović, ASTRA

Moderator: Saša Dragojlo, novinar

Govornici/e su uz pomoć konkretnih slučajeva radne eksploatacije i objašnjenja ovog oblika trgovine ljudima, predstavili  širi društveno-ekonomski kontekst koji je doveo do normalizacije rada na crno i snizio kriterijume za procenu prihvatljivog, bezbednog i dostojanstvenog rada, a samim tim i suzio izbore naših građana i građanki koji sve češće prihvataju rizične i neproverene poslovne ponude.

Predstavnica ASTRE Ivana Radović je govorila o slučajevima radne eksploatacije sa kojima se organizacija godinama unazad suočava, radnicima i radnicama kojima smo pružali pomoć i podršku, a zatim je predstavila moguća rešenja u ovoj oblasti koja bi trebalo državne institucije da preduzmu u narednom periodu, a koja bi podrazumevala shvatanje radne eskploatacije u širem kontekstu narušavanja radnih prava.

Milica Lupšor iz udruženja ROZA je iznela konkretne primere prekarnih radnica i radnika na sezonskim poslovima širom Srbije, koji pored toga što imaju male zarade i skoro nikakva prava, nemaju ni mogućnost udruživanja u sindikate. Takođe, Milica je najavila da bi u narednom periodu trebalo da se osnuje zajednica prekarnih radnica i radnika kako bi mogli efektivnije da utiču na zagovaranje svojih prava.

Profesor Mario Reljanović se najviše fokusirao u svom govoru na zakonske okvire, naročito uzimajući u obzir činjenicu da je, nakon stupanja prethodnog Zakona o radu došlo da fleksibilizacija rada koja  vodi samo lakšem otpuštanju, ne i zapošljavanju radnika/ca, dok su ostali propisi koji se odnose na rad i zapošljavanje neprimenjivi u praksi u svetlu potrebe građana za radnim migracijama.

Povod za organizovanje tribine na ovu temu je objavljivanje publikacija „Trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije-sociološka perspektiva“, koju su napisale saradnice ASTRE Milica Batričević i Isidora Petrović. Na tribini Isidora je govorila o posledicama globalizacije koja je omogućila brzo preseljenje i beg kapitala, što je praćeno i opadanjem cene kapitala, naglasivši da je u Srbiji sve to praćeno prelaskom iz samoupravnog socijalizma na kapitalistički način proizvodnje, koji nije doneo pogodnosti radnicima i radnicima.

Celokupna tribina je bila obojena pitanjem da li postoji politička volja za unapređivanje prava radnika i radnica ili je ovo pitanje interesantno samo u malim feminističkim i levičarskim nišama našeg društva.

Tribina je održana u sklopu projekta AT mreže “Women’s CSOs in Serbia against human trafficking/ Mreža ženskih organizacija u Srbiji protiv trgovine ljudima”, koji podržavaju OAK i Trag Fondacije.

 Izvor: https://www.astra.rs/tribina-od-dozvoljenog-do-nekaznjavanog-radna-eksploatacija-u-srbiji/

No Comments

Post A Comment